ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9 (10/08/55)

 อาจารย์ได้สั่งงานให้นักศึกษาจัดกลุ่มๆละ 3 คน ให้หาปฏิทินแบบตั้งโต๊ะนำมาผลิตเป็นสื่อในหัวอักษรสูง อัษรต่ำ และอักษรกลาง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

                        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น