ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 5 (13/07/55)อาจารย์ให้นำเสนองาน
กลุ่มที่ 1  เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 4 ปี
กลุ่มที่ 2  เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 3 ปี
กลุ่มที่ 3  เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 2 ปี
กลุ่มที่ 4  เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 5 ปี
กลุ่มที่ 5  เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 6 ปี
กลุ่มที่ 6  เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 9-11 ปี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น