ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 4 (06/07/55)วันนี้ไม่มีการรายงาน เพราะอาจารย์ให้ทุกกลุ่มกลับไปแก้ไขงานมาใหม่ให้เรียบร้อยแล้วในวันที่ 13 กรกฏาคม 2554 นักศึกษาทุกกลุ่มจะต้องออกมารายงานและจะต้องเตรียมพร้อมกับทำยังไงให้เพื่อนที่ฟังสนใจในขณะที่เรารายงาน และอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำในการทำรายงานว่าจะทำยังไงให้น่าสนใจยิ่งขึ้น


                                           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น