ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13 (07/09/55)

-วันนี้อาจารย์แจกแผ่นประดิษฐ์อักษรสำเร็จและสีไม้คนละ 1 กล่อง  สัญลักษณ์hi5 by zalim-code.com

 

-อาจารย์สรุปเรื่องภาษา  เริ่มจากการสังเกตของเด็ก การสัมภาษณ์เด็ก และการวิเคราะห์ภาษา

 ภาษา เป็นเครื่องของการสื่อสาร  สัญลักษณ์hi5 by zalim-code.com    
สื่อที่ใช้ คือ สื่อที่ส่งเสริมทางด้านภาษา เช่น นิทาน คำคล้องจอง ปริศนาคำทาย เป็นต้น  สัญลักษณ์hi5 by zalim-code.com
การส่งเสริมทางภาษามี 4 ด้าน คือ  
1.ฟัง = เทปอัดเสียงนิทาน เสียงเพลง
2.พูด = หุ่นมือ (เด็กพูดกับหุ่นมือ)
3.อ่าน = หนังสือนิทาน
4.เขียน = กระดาษใส่กล่อง หรือกระดานขนาดเล็ก

มุมประสบการณ์ทางภาษา  เช่น รูปภาพ นิทาน บัตรคำ   สัญลักษณ์hi5 by zalim-code.com
มุมประสบการณ์ทางภาษาต้องการความเงียบสงบ ดังนั้นมุมที่ไม่ควรอยู่ใกล้ คือ มุมบล็อก
บูรณาการทางภาษาผ่านชีวิตประจำวัน 6 กิจกรรม มีดังนี้    
1.การทักทายคุณครู ก่อนเข้าโรงเรียน
2.เซ็นชื่อ/ลงชื่อ
3.กิจกรรมหน้าเสาธง(สวดมนต์ไหว้พระ)
4.เข้าห้องทำกิจกรรม 

-วันจันทร์ = กิจกรรมเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์      -วันอังคาร = กิจกรรมของรัก-ของหวง
-วันพุธ = กิจกรรมโฆษณา                           -วันพฤหัสบดี = กิจกรรมประชาสัมพันธ์
-วันศุกร์ = เล่าข่าว(สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเช้า)

5.กิจกรรมการเคลื่อนไหว 

0.gif-ร้องเพลง    -ทำท่าประกอบ
6.กิจกรรมศิลปะ = วาดภาพแทนคำพูด
7.กิจกรรมเสริมประสบการณ์(ขั้นนำ/ขั้นสอน/ขั้นสรุป) 

-ร้องเพลง          -นิทาน               -ประสบการณ์เดิม-เกม
-คำคล้องจอง      -การใช้คำถาม     -ปริศนาคำทาย
8.กิจกรรมกลางแจ้ง                                           
-กติกา   -ข้อตกลงต่างๆ
9.กิจกรรมเกมการศึกษา 
-จิ๊กซอ   -โดมิโน    -จับคู่    -เรียงลำดับเหตุการณ์  
 -ล็อตโต   -ความสัมพันธ์สองแกน   -อนุกรม
10.กิจกรรมสร้างสรรค์  เช่น แต่งคำขวัญเกี่ยวกับเหล้า 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น