ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 3 (29/06/55)

วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน  

งานที่อาจารย์มอบหมาย
ให้นักศึกษาค้นคว้ารายละเอียดในหัวข้อที่ได้รับทำรายงานโดยใช้สื่อ power point แต่ละกลุ่มจะรายงานในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2555   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น