ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 16 (28/09/55)

วันนี้อาจารย์ได้เเจกกระดาษเพื่อให้นักศึกษาเเสดงความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ในเรื่องของเเท็บเล็บภายในเวลลา 20 นาที ในหัวข้อที่ว่าจุดประสงค์ของแท็บแล็ต ประโยชน์ของแท็บแล็ต ข้อดีข้อเสียข้อจำกัดของแท็บแล็ต และแท็บแล็ตมีความสัมพันธ์กับเด็กป.1อย่างไร 


                               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น