ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10 (17/08/55)


 
วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน  เนื่องจากอาจารย์ติดธุระแต่อาจารย์ให้นักศึกษาทุกคนมาเรียนชดเชยในวันอาทิตย์

เรียนชดเชยในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2555
     -ให้นักศึกษาทุกคนหาสิ่งของที่ติดตัวเลือกมาหนึ่งชิ้นที่นักศึกษาชอบมากที่สุดแล้วบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบ



     -ให้นักศึกษาทุกคนหาสิ่งของที่ติดตัวหรือมีอยู่เลือกมาหนึ่งชิ้น ชิ้นที่ชอบที่สุดแล้วให้นักศึกษาโฆษนาของชิ้นนั้น

     -ให้นักศึกษาวาดภาพแทนคำอธิบาย



     -ให้นักศึกษาแต่ละคนวาดภาพตามใจชอบ แล้วให้นักศึกษาแต่ละแถวออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วอธิบายรูปที่วาดให้เป็นเรื่องราวเหมือนเล่าตามจินตนาการ


    


 -แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ โดยให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายอ่านข่าว อีกกลุ่มหนึ่งเป็นประชาสัมพันธ์
     -ให้นักศึกษาบอกชื่อตัวเองพร้อมทำท่าประกอบ หลังจากนั้นให้นักศึกษาบอกชื่อเพื่อนทางขวามือแล้วทำท่าประกอบของเพื่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น