ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 6 (20/07/55)


วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน
งานที่อาจารย์มอบหมาย
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 5-6 คนโดยจะต้องได้ 11 กลุ่ม
นิทานเล่มเล็กจะมี 4 กลุ่ม คือ  อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3 และชั้นประถมปีที่1
นิทา่นเล่มใหญ่จะมี 4 กลุ่ม คือ  อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3 และชั้นประถมปีที่1
VDO จะมี 3 กลุ่ม คือ  อนุบาล1 อนุบาล2 และอนุบาล3
แล้วให้แต่ละกลุ่มไปจัดกิจกรรมเล่านิทานที่กลุ่มตัวเองจับได้ให้น้องๆที่สาธิตมหาวิทยาลัยจันทรเกษมฟัง โดยให้นักศึกษาจะต้องไปขออนุญาต กำหนดวัน-เวลาที่จะไปเล่านิทานก่อน แล้วก็สังเกตพฤติกรรมและจดบันทึก  แล้วก็ลองให้เราสอบถามน้องๆเกี่ยวกับนิทานที่เราเล่าให้น้องฟัง

ภาพกิจกรรม ( เรื่องเจ้าหมาผู้พิทักษ์)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น