ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12 (31/08/55)

 วันนี้อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มนำปฏิทินมาส่ง สัญลักษณ์hi5 by zalim-code.com


                                                                       
                           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น