ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 1 (22/06/55)ในวันแรกอาจารย์ให้นักศึกษาทุกคนทำบล็อก แต่ว่านักศึกษาบางคนก็ทำไม่ได้ คือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า การสมัครเมลไม่ได้บ้าง แต่อาจารย์ก็ให้นักศึกษาทุกคนพยายามทำ แล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าใครทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรและก็ให้กลับทำที่บ้านเพื่อจะทำได้  

                    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น