ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 7 (27/07/55)

แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอรายงานที่ไปเล่านิทานให้เด็กฟังและการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะที่ฟังนิทานที่เราเล่า  จากนั้นอาจารย์ได้สรุปกิจกรรมที่ให้ไปทำ พร้อมทั้งติชมแก้ไขการายงานในทุกกลุ่ม


       ภาพกิจกรรม (พีเซนต์งาน) 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น